Asianajaja palveluksessanne

Asianajaja palveluksessanne

Asianajaja palveluksessanne

Avioehtosopimus määrittää omaisuuden jaon avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan

Kun avioehtosopimus tehdään hyvissä ajoin ennen avioliittoa tai sen aikana, voidaan välttyä monilta epäselvyyksiltä ja riidoilta. Avioehtosopimuksen valmistelussa on syytä konsultoida asianajajaa. Asianajotoimisto Reijonen Oy auttaa avioehtosopimuksen valmistelussa Porvoossa ja lähialueilla.

Mikä avioehto on?

Avioehtosopimuksella puolisot sopivat siitä, kuinka omaisuus jaetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Mikäli avioehtoa ei ole, omaisuus jaetaan avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan puolisoiden kesken.
Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimista tai avioliiton solmimisen jälkeen. Tärkeintä on, että avioehdosta sovitaan ennen kuin avioero pannaan vireille. Avioehtosopimus ei tule voimaan, mikäli se jätetään maistraattiin avioliiton purkautumisen tai avioeron vireille saattamisen jälkeen.

Mitä avioehtosopimuksella voidaan sopia?

Puolisot voivat halutessaan sopia, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus toisen omaisuuteen voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain. Avioehtosopimuksella voidaan esimerkiksi määrittää, että puolisolla ei ole avio-oikeutta puolisonsa tiettyyn omaisuuden osaan, esimerkiksi perintönä saatuun kiinteistöön tai yritykseen.

Kuinka avioehtosopimus tehdään?

Avioehtosopimus tehdään kirjallisena sopimuksena, jonka kaksi esteetöntä todistajaa todistavat oikeaksi ja sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on rekisteröity maistraatissa.
Avioehtosopimus saattaa muodostua varsin monimutkaiseksi ja yksityiskohtaiseksi sopimukseksi. Siksi sopimusta laadittaessa on syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Reijonen Oy opastaa ja auttaa avioehtosopimuksen laatimisessa. Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

040 557 4283


Y-tunnus 2369822-9


minna.reijonen@reijonenlaw.fi