Ositus

Ositus

Ositus

Ositus eli puolisoiden omaisuuden jako

Ositus tulee kysymykseen silloin, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu kuoleman tai eron vuoksi. Sitä, kuinka omaisuus jaetaan, voidaan säädellä avioehdolla. Asianajotoimisto Reijonen palvelee ositukseen liittyvissä kysymyksissä Porvoossa.

Ositus kuoleman seurauksena

Kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa omaisuuden ositukseen se, onko kuolleelta puolisolta jäänyt rintaperillisiä eli lapsia tai lasten jälkeläisiä. Osituksessa on otettava huomioon seuraavat säännöt:

  • Jos rintaperillisiä on jäänyt eikä testamenttia tai avioehtosopimusta ole, puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa yleensä tasan. Tällöin eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet. Omaisuuden toisen puolen saavat rintaperilliset, jotka voivat vaatia perinnönjaon toimeenpanoa.
  • Jos leski omistaa kuitenkin enemmän kuin kuollut puoliso, on leskellä oikeus pitää osituksessa oma omaisuutensa. Ilmoitus siitä, ettei leski halua luovuttaa tasinkoa perillisille, on hyvä olla jo perukirjassa.
  • Mikäli rintaperillisiä ei ole jäänyt eikä testamenttia ole, perii eloonjäänyt puoliso kuolleen puolison omaisuuden.
  • Kun molemmat puolisot ovat kuolleet, viimeiseksi kuolleelta puolisolta jäänyt omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan molempien puolisoiden laissa mainittujen perillisten kesken.

Ositus avioerossa

Avioerotilanteessa kumpikin puoliso voi vaatia omaisuuden ositusta. Ositus voidaan suorittaa heti, kun avioeroasia on saatettu vireille – kuuden kuukauden pituisen harkinta-ajan päättymistä ei siis tarvitse odottaa.

Avioeron vuoksi toteutettavassa osituksessa omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan puolisoiden kesken. Tästä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi avioehtosopimuksen tai kohtuusnäkökohtien vuoksi.

Asianajotoimisto Reijonen palvelee ositukseen liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Porvoossa.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

040 557 4283


Y-tunnus 2369822-9


minna.reijonen@reijonenlaw.fi