Asianajaja palveluksessanne

Ajankohtaista

 • Sopimuksen laatimiseen kannattaa panostaa ja miettiä etukäteen mahdolliset riskit ja ristiriitatilanteet. Hyvällä sopimuksella voi ehkäistä tulevia riitoja ja tulkintaongelmia. Autamme asiakkaitamme sopimusten laatimisessa ja sopimusten tulkintatilanteissa myös sopimusriidoissa.
 • Työsuhdetta säätelevät monet säädökset, jotka on otettava huomioon työsuhteen aloittamisessa että päättämisessä. Joskus syntyy ristiriitatilanteita, joissa tarvitaan asiantuntija-apua. Yrityksemme on perehtynyt vuosien kokemuksella virkaehto- sekä työehtolainsäädäntöön.
 • Yhä useammassa kiinteistössä on kosteus- ja homeongelmia, jotka paljastuvat vasta kaupanteon jälkeen aiemmin tehdystä kuntotarkastuksesta huolimatta. Mahdollisuudet kaupanpurkuun tai hinnanalennukseen ovat olemassa tietyissä tapauksissa. Ostajan on reagoitava ajoissa ja oikeansisältöisellä virheilmoituksella, kun huomaa virheitä ostamassaan asunnossa tai talossa. Myyjän on puolestaan jo kaupantekovaiheessa ilmoitettava tiedossa olevista kiinteistön virheistä vapautuakseen vastuusta. Piilevistä virheistä vastaa myyjä, jos virheet ovat olennaisia.
 • KKO 2009:81: Kiinteistövälitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessäkin mainitusta vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kuntotutkimuksesta sekä kertoa asunnon ostamista harkitsevalle tutkimuksessa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä.

 Uusimpia ennakkoratkaisuja:

 • KKO 2015:87: vanhassa 1950-luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuoneissa oli alun perin ollut ammeet. Asunnossa oli edellinen omistaja poistanut ammeen ja tehnyt suihkutilan. Muutostyötä ei oltu tehty As Oy:n luvalla. Myöhemmin uuden omistajan aikana kylpyhuoneessa todettiin kosteuspoikkamia pintalaatassa sekä seinien alaosassa. Vauriot olivat syntyneet kylpyhuoneen muuttuneesta käyttötavasta. Korkein oikeus velvoitti asunto-osakeyhtiön korvaamaan asunnon kosteusvaurioiden aiheuttamat korjauskustannukset.
 • KKO 2015:58: Ostaja oli vuonna 2011 ostanut kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Kaupan jälkeen havaittiin alapohjassa ja pesutiloissa kosteudesta aiheutuneita vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Virheiden korjauskustannukset olivat merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mitä ostaja oli voinut kauppaa tehtäessä otauksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Korjauskulujen arvioitiin hovioikeudessa olevan noin 29 % kauppahinnasta. Korkein oikeus katsoi, että riski siitä, että alapohja joudutaan uusimaan kokonaan, on varteenotettava, eikä korjauskustannusten määrää voida riittävällä varmuudella arvioida, joten on perusteltua, että kiinteistön ostaja voi valita, tyytyykö hän rahamääräiseen hinnanalennukseen vai haluaako hän kaupanpurkua. Kauppa purettiin.
 • Avoliitosta eroaminen muuttui 1.4.2011 voimaan tulleella lailla, kun omaisuuden erittelyyn voi hakea pesänjakajan määräystä, ellei sopimukseen omaisuuden erottelusta päästä. Avoliitossa elävät voivat tehdä myös sopimuksen omaisuudestaan, jolloin lain säännökset syrjäytyvät. Kts. teksti: Avoero ja laki
 • Kannattaako lahja ylipäätään antaa perillisille ennakkoperintönä vai suoraan lahjana? Asiantuntijaan on hyvä olla yhteydessä ajoissa.
 • Avioehtosopimuksen merkitys monesti unohtuu. Jos esim. yrityksen omistaja haluaa, että yritys pysyy omistajalla erotilanteessa tai kuolemantapauksessa omilla lapsillaan, on avioehtosopimus hyvä olla olemassa.
 • Jos aviopuolisot ovat eri maan kansalaisia, avioehtosopimuksella tai erillisellä sopimuksella voidaan valita laki, jota esim. erotilanteessa noudatetaan. Jos toisen maan lainsäädäntö on edullisempi omaisuuden jakotilanteessa, voi sopimuksella määrätä etukäteen, mitä lakia erossa sovelletaan. Jälkeenpäin lain valinta ei ole mahdollista.
 • EU-säännösten muuttumisen vuoksi perillinen voi periä velkojakin tilanteessa, jossa perittävä asuu sellaisessa maassa, jossa velka periytyy. Testamentilla voi määrätä toisin ja päättää siitä, minkä maan lakia noudatetaan, jolloin perillinen ei joudu ikävään tilanteeseen.

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9