Asianajaja palveluksessanne

Avioehto määrittää omaisuuden jaon avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, jonka myötä puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen poistuu kokonaan tai osittain. Kun avioehto tehdään hyvissä ajoin ennen avioliittoa tai sen aikana, voidaan välttyä monilta epäselvyyksiltä ja riidoilta. Avioehdon valmistelussa on syytä konsultoida asianajajaa. Asianajotoimisto Reijonen Oy auttaa avioehtosopimuksen valmistelussa ja muissa avioehtoon liittyvissä kysymyksissä Porvoossa ja lähialueilla.

Mikä avioehto on?

Avioehtosopimuksella puolisot sopivat siitä, kuinka omaisuus jaetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Mikäli avioehtoa ei ole, omaisuus jaetaan osituksessa avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan puolisoiden kesken. Lue lisää: Ositus

Avioehto voidaan tehdä ennen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimista tai avioliiton solmimisen jälkeen. Tärkeintä on, että avioehdosta sovitaan ennen kuin avioero pannaan vireille. Avioehtosopimus ei tule voimaan, mikäli se jätetään maistraattiin avioliiton purkautumisen tai avioeron vireille saattamisen jälkeen.

avioehto

Mitä avioehdolla voidaan sopia?

Avioehdolla omaisuudesta voidaan sopia juuri siinä laajuudessa kuin puolisot haluavat. Puolisot voivat esimerkiksi sopia, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus toisen omaisuuteen voidaan sulkea siis pois kokonaan. Avio-oikeuden poissulkemisella on vaikutuksia myös verotukseen tilanteessa, jossa avio-oikeus on poistettu kokonaan ja omaisuutena on lähinnä yhteinen omakotitalo ja yhdessä otettu laina, jolloin varainsiirtovero voi tulla ikävänä yllätyksenä jälkeenpäin. On siis tilanteita, jolloin avio-oikeus on hyvä pitää voimassa.

Myös osittainen avio-oikeuden poissulkeminen on mahdollista. Avioehdolla voidaan siis esimerkiksi määrittää, että puolisolla ei ole avio-oikeutta puolisonsa tiettyyn omaisuuden osaan, esimerkiksi perintönä saatuun kiinteistöön tai yritykseen.

Kuinka avioehtosopimus tehdään?

Avioehto tehdään kirjallisena sopimuksena, jonka kaksi esteetöntä todistajaa todistavat oikeaksi. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on rekisteröity maistraatissa.

Avioehtosopimus saattaa muodostua varsin monimutkaiseksi ja yksityiskohtaiseksi sopimukseksi. Siksi sopimusta laadittaessa on syytä kääntyä asianajajan puoleen. Asianajotoimisto Reijonen Oy opastaa ja auttaa avioehtosopimuksen laatimisessa. Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa.

Mikäli eroavalla parilla on lapsia, on sovittava myös lapsen huoltajuudesta ja tapaamisesta. Tutustu myös kirjoitukseemme lapsen tapaamisoikeudesta.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9