Asianajaja palveluksessanne

Asianajaja palveluksessanne

Asianajaja palveluksessanne

Käräjäoikeuden haasteeseen vastaaminen

 

Sain haasteen käräjäoikeudesta – mitä pitää tehdä?

 

Kun haaste koskee riita-asiaa…

Haastehakemuksessa eli kanteessa on mainittu vaatimukset ja väitteet, joihin on syytä vastata siinä määräajassa, jonka käräjäoikeus on haasteeseen merkinnyt. Vastauksesta pitää käydä selville, vastustaako kannetta kokonaisuudessaan vai vain tietyiltä osin ja jos vastustaa, vastaus pitää perustella.

Todisteita tarvitaan vain riitaisista seikoista, joko kirjallisia todisteita tai henkilötodistajia. Vastauksessa on ilmoitettava todisteet sekä niiden teema eli se, mitä milläkin todisteella aikoo näyttää toteen. Vastauksessa on ilmoitettava henkilötiedot sekä ns. prosessiosoite, johon asiaan liittyviä asiakirjoja ja tiedoksiantoja voi lähettää.

Riita-asian käsittely jatkuu kirjallisen vastauksen antamisen jälkeen valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä, jollei sitä ennen päästä sovintoon. Sovinto riita-asiassa on mahdollista missä vaiheessa käsittelyä tahansa.

 

Kun haaste koskee on rikosasiaa…

Rikosasian haastehakemuksessa syyttäjä syyttää haastehakemuksessa mainituista teoista ja vaatii rangaistusta. Haasteessa on mainittu myös käräjäistuntopäivä. Jos käräjäoikeus on haasteen tiedoksiantoon merkinnyt kirjallisen vastauspyynnön, siihen kannattaa vastata ajoissa. Usein kirjallista vastauspyyntöä ei ole, jolloin syytteeseen vastataan vasta suullisessa istunnossa.

Kun kyse on rikosasiasta, on ennen käräjäistuntoa tehty esitutkinta poliisissa. Esitutkintapöytäkirjoja ei lueta pääkäsittelyssä. Syyttäjä tai puolustus voi viitata esitutkintapöytäkirjoihin esimerkiksi silloin, jos kertomus poikkeaa istunnossa tai jos syytetty vaikenee.

Rikosasiassa vastaajalla on itsekriminointisuoja eli kenenkään ei tarvitse todistaa tai kertoa itseään vastaan mitään – syyttäjän on pystyttävä näyttämään syyte toteen. Jos näyttö ei riitä, syyte hylätään.

 

Olen saanut haasteen – mitä tehdä?

Oli kyseessä sitten rikosasiaa tai riita-asiaa koskeva haaste, kannattaa viipymättä ottaa yhteyttä asianajajaan, jos haluat apua vastauksen laatimiseen ja tulevaan oikeudenkäyntiin. Oikeusturvavakuutusta voi saada korvausta lakimieskustannuksiin tai tietyillä edellytyksillä myös oikeusapua valtion varoista.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9