Asianajaja palveluksessanne

Lapsen tapaamisoikeus eron jälkeen

 

Lapsen tapaamisoikeus on erotilanteessa tärkeä ja ajankohtainen asia. Lapsella on oikeus tavata säännöllisesti etävanhempaansa ja pitää tähän yhteyttä riippumatta siitä, millaiset vanhempien keskinäiset välit ovat. Jos lapsen tapaamisoikeus ei toteudu sovitusti, on asiaan mahdollista hakea täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta. Lapsen tapaamisoikeutta ja huoltajuutta koskevat päätökset on tehtävä siten, että lapsen oma etu ja näkökulma huomioidaan. 

 

Lapsen asumisesta ja huoltajuudesta sovitaan lapsen etu huomioiden

 

Erotilanteessa vanhempien on päätettävä, kumman luona yhteinen lapsi jatkossa asuu. Samoin heidän on ratkaistava, vastaavatko he lapsen huollosta yhdessä tasapuolisesti vai ottaako lähivanhempi päävastuun lapsen huollosta.

Kaikkien lapsen tapaamisoikeutta, huoltajuutta ja asumista koskevien päätösten tulee perustua lapsen näkökulmaan ja etuun.

Lapsen tapaamisoikeudesta sopiminen

 

Lapsella on oikeus tavata ja muutoin pitää yhteyttä myös etävanhempaansa eli siihen vanhempaan, johon luona hän ei asu. Tämä pätee myös niissä tilanteissa, joissa vanhemmat ovat riitaantuneet. Puolisot voivat sopia lapsen tapaamisesta keskenään. Mikäli yhteisymmärrystä lapsen tapaamisesta ei saavuteta, käräjäoikeus voi antaa päätöksen lapsen tapaamisoikeudesta.

Tyypillisesti lapsen tapaamisoikeudesta sovitaan tai päätetään siten, että lapsi tapaa etävanhempaansa joka toinen viikonloppu ja kesäloman aikana 2–4 viikon ajan (yhtämittaisesti tai useammassa jaksossa). Näiden lisäksi lapsi tapaa etävanhempaa vuorovuosin jouluna ja muina keskeisinä juhlapäivinä. Jos lapsi ja etävanhempi asuvat etäällä toisistaan, tapaamiset keskittyvät yleensä loma-aikoihin.

lapsen tapaamisoikeus

Entä jos tapaamisoikeus ei toteudu sovitusti?

 

Jos lapsen tapaamisoikeus ei toteudu siten kuin asiasta on sovittu tai määrätty, voi etävanhempi hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta. Tällöin asiaa selvittämään määrätään sovittelija, joka kuulee sekä vanhempia että lasta. Näin pyritään kartoittamaan, ovatko tapaamiset lapselle eduksi.

Mikäli vanhemmat eivät sovittelun jälkeen pääse sopuun tapaamisista, järjestetään suullinen käsittely, jossa kumpikin vanhempi saa esittää näyttöä omaa kantaansa puoltaakseen. Siinä tapauksessa, että lapsen tapaamisoikeus määrätään käsittelyn jälkeen täytäntöön pantavaksi, määrätään myös uhkasakko, jonka lapsen lähivanhempi joutuu maksamaan, mikäli hän estää etävanhempaa tapaamasta lasta.

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, ei tapaamisoikeutta voida panna täytäntöön vasten lapsen tahtoa.

Mikäli etävanhempi ei halua tavata lasta päätöksistä tai sopimuksista huolimatta, ei oikeudellisia pakkokeinoja tapaamisten järjestämiseksi ole käytettävissä.

 

Asianajaja auttaa lapsen tapaamisoikeudesta sovittaessa

 

Jotta kumpikin vanhempi osaa tuoda omaa kantaansa puoltavat näytöt esiin lapsen tapaamisoikeutta käsiteltäessä, on syytä pyytää asianajajalta neuvontaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viimeistään silloin, kun lapsen tapaamisoikeus tai muu avioeroon liittyvä seikka tulee riitaiseksi, on asianajajan apu välttämätöntä.

Asianajotoimisto Reijonen Oy auttaa kaikissa lapsen tapaamisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa. Tutustuthan myös muihin kirjoituksiimme: Avioehto määrittää omaisuuden jaonOsitus avioerossa tai kuoleman seurauksena, Lapsen elatus ja elatusapu.

 

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9