Asianajaja palveluksessanne

Oikeusapu

Jos sinulla itselläsi ei ole varaa juridiseen apuun eikä oikeusturvavakuutuksesi myönnä korvausta asiasi käsittelyyn, sinulla voi olla oikeus saada avustaja oikeudellisen asian hoitamista varten kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusturvavakuutuksesi omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan myös myöntää, jos tulojen ja varallisuuden perusteella olisit oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusaputoimistosta saa avun kaikkiin oikeudellisiin asioihin, mutta yksityinen asianajaja voi avustaa sinua oikeudessa ja valtio maksaa avustajan palkkion, jos oikeusavun saamisen ehdot täyttyvät. Valtio ei kuitenkaan maksa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jos oikeusapua saanut häviää riitajutun.

Oikeudenkäyntiasioissa voi tarvita asiantuntevan avustajan esimerkiksi nostamaan kanteen tai puolustamaan rikoksesta syytettyä oikeudenkäynnissä. Avustajaa ei määrätä esim. riidattomiin avioeroihin tai yksinkertaisiin sakkojuttuihin.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta, ja asianajaja voi tehdä sen puolestasi. Tätä varten tulee esittää selvitys taloudellisista olosuhteista. Tulot ja menot sekä varat ja velat selvitetään tositteilla, mm. pankin tiliotteesta, palkkakuitista tai työttömyyskorvauspäätöksestä tms. Valtio tarkastaa sähköisesti ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden pistokokein.

Rikosoikeudenkäynnissä vastaaja voi saada laissa mainittuihin tilanteisiin taloudellisesta asemasta riippumatta puolustajan valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoista kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Asianajaja Reijonen antaa oikeudellista neuvontaa. Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9