Asianajaja palveluksessanne

Rikoksen uhrin oikeudet

 

Olen joutunut rikoksen uhriksi – kuinka toimia?

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, tee poliisille rikosilmoitus. Rikosuhripäivystyksestä saat neuvoja ja tukea. Sinulla on oikeus vaatia tekijälle rangaistusta ja korvauksia kärsimistäsi vahingoista.

Esitutkinnassa tai viimeistään tuomioistuimelle pitää ilmoittaa, vaaditko tekijältä korvauksia. Myös vakuutusyhtiöltä on selvitettävä, saako korvauksia vakuutuksista.

Jos tekijä velvoitetaan tuomioistuimen päätöksellä maksamaan uhrille korvauksia eikä tekijä niitä maksa, tietyissä tapauksissa Valtiokonttorilta voi hakea korvauksia.

 

Mistä apua rikosasian hoitoon?

Rikoksen uhrilla on oikeus oikeusavustajaan. Voit saada julkisen oikeusavustajan oikeusaputoimiston kautta. Toinen vaihtoehto on valita avustajaksi yksityinen asianajaja. Jos tulosi ovat pienet, voit saada valtion kustantamaa oikeusapua myös yksityisen asianajajan palveluun.

Tietyissä rikosasioissa rikoksen uhri on oikeutettu valtion kustantamaan avustajaan riippumatta omien tulojensa suuruudesta. Tällaisia rikosasioita ovat:

  • Seksuaalirikokset
  • Lähisudeväkivalta
  • Henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuneet, vakavat rikokset.

 

Älä jää yksin rikosasian kanssa – asianajaja voi auttaa rikoksen uhria.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9