Asianajaja palveluksessanne

Testamentin muotovaatimukset

 

Testamentti tehdään kahden todistajan läsnä ollessa

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Todistajien pitää tietää todistaessaan, että kyse on testamentista, mutta sisältöä ei heille tarvitse paljastaa.

 

Allekirjoittamaton testamentti ei ole pätevä

Testamentin päiväys on syytä merkitä, mutta päiväyksen puuttuminen ei ole muotovirhe. Jos testamentista puuttuu otsikko, sekään ei ole muotovirhe. Otsikkoa tärkeämpi on asiakirjasta ilmenevä testamenttaustarkoitus. Testamentti on allekirjoitettava, allekirjoitusta ei voi tehdä sähköisesti. Allekirjoituksen puuttuminen on muotovirhe ja puuttumisesta seuraa testamentin pätemättömyys, johon täytyy vedota määräajassa.

Hätätilatestamentin muotovaatimukset ovat tavallista testamenttia suurpiirteisemmät

Pakottavien syiden takia myös hätätilatestamentti on mahdollinen, mutta hätätilan pitää olla olemassa testamentin tekohetkellä. Ratkaisevaa on testamentin tekijän käsitys siitä, onko hän ollut hätätilassa. Hätätilassa tehtyyn testamenttiin ei noudateta tiukkoja muotovaatimuksia, mutta jälkeenpäin on pystyttävä osoittamaan se, että tekijä on itse käsittänyt olevansa hädässä.

Testamentti on hyvä suunnitella asiantuntijan avulla. Palvelemme kaikissa testamentteihin liittyvissä kysymyksissä toimistollamme Porvoon keskustassa. 

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9