Asianajaja palveluksessanne

Testamentin muotovaatimukset

Testamentin muotovaatimukset määrittävät miten testamentti tulisi laatia, jotta se olisi lain voimainen. Kaikki varsinaiset testamenttimääräykset ovat siis annettava Suomen laissa säädetyssä testamentin määrämuodossa. Muotovaatimusten vastaista testamenttia vastaan voidaan nostaa moitekanne määräaikaan mennessä ja pahimmassa tapauksessa määrämuotoa laiminlyövä testamentti voidaan julistaa kokonaan pätemättömäksi.

Testamentti tehdään kahden todistajan läsnä ollessa

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Esteelliseksi todistajaksi luetaan esimerkiksi testamentin laatijan lähisukulaiset, alle 15-vuotiaat henkilöt sekä testamentin saaja. Todistajat merkitsevät ylös nimikirjoitustensa oheen myös ammattinsa ja asuinpaikkansa, todistamisen ajankohdan ja paikan sekä mahdolliset muut seikat, joilla voisi katsoa olevan vaikutusta testamentin pätevyyteen. Todistajien pitää myös tietää todistaessaan, että kyse on testamentista, mutta sisältöä ei heille tarvitse kuitenkaan paljastaa. Todistajien läsnäollessa testamentin tekijä voi joko allekirjoittaa testamentin omakätisesti tai tunnustaa aikaisemman allekirjoituksensa omakseen.

Allekirjoittamaton testamentti ei ole pätevä, sillä kyseessä on muotovirhe

Testamentin muotovirheet voivat julistaa koko testamentin pätemättömäksi, mutta muotovirheiksi ei kuitenkaan kaikkia puutteita vielä lueta. Esimerkiksi testamentin päiväys on syytä merkitä ylös, mutta päiväyksen puuttuminen itsessään ei ole vielä testamentin muotovirhe. Jos taas testamentista puuttuu otsikko, ei sitäkään vielä lasketa muotovirheeksi.

Otsikkoa tärkeämpi onkin asiakirjasta ilmenevä testamenttaustarkoitus, joka tulee pystyä ilmiantamaan yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Testamentti on myös allekirjoitettava, eikä allekirjoitusta voi tehdä sähköisesti. Allekirjoituksen puuttuminen kokonaan onkin yksi testamentin muotovirhe ja sen puuttumisesta seuraa testamentin pätemättömyys, johon täytyy vedota määräajassa — testamentin moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

Hätätilatestamentin muotovaatimukset ovat tavallista testamenttia suurpiirteisemmät

Pakottavien syiden takia myös hätätilatestamentti on mahdollista laatia, mutta tällöin hätätilan pitää olla olemassa testamentin tekohetkellä. Ratkaisevaa hätätilatestamentin kohdalla on testamentin tekijän käsitys siitä, onko hän ollut hätätilassa. Hätätilassa laaditussa testamentissa ei lain mukaan tarvitse noudattaa tiukkoja muotovaatimuksia, mutta jälkeenpäin on pystyttävä osoittamaan selkeästi, että tekijä on itse käsittänyt olevansa hädässä.

Testamentti on aina hyvä suunnitella asiantuntijan avulla. Palvelemme sinua kaikissa testamentteihin liittyvissä kysymyksissä toimistollamme Porvoon keskustassa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9