Asianajaja palveluksessanne

Testamentin muotovaatimukset

Testamentin muotovaatimukset määrittävät miten testamentti tulisi laatia, jotta se olisi lain voimainen. Kaikki varsinaiset testamenttimääräykset ovat siis annettava Suomen laissa säädetyssä testamentin määrämuodossa. Muotovaatimusten vastaista testamenttia vastaan voidaan nostaa moitekanne määräaikaan mennessä ja pahimmassa tapauksessa määrämuotoa laiminlyövä testamentti voidaan julistaa kokonaan pätemättömäksi.

Testamentti todistetaan kahden todistajan avulla

Testamentti on todistettava kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Esteelliseksi todistajaksi katsotaan esimerkiksi testamentin laatijan lähisukulaiset, alle 15-vuotiaat henkilöt sekä testamentin saajat. Testamentista tulee löytyä ns. todistajaklausuuli, josta käy ilmi, että todistaja todistaa testamentin tekijän henkilöllisyyden ja sen, että testamentin tekijä on tehnyt testamentin täydellä ymmärryksellä ja omasta vapaasta tahdostaan, sisällön täysin ymmärtäen.

Allekirjoittamaton testamentti ei ole pätevä, sillä kyseessä on muotovirhe

Testamentin muotovirheet voivat julistaa koko testamentin pätemättömäksi, mutta muotovirheiksi ei kuitenkaan kaikkia puutteita vielä lueta. Esimerkiksi testamentin päiväys on syytä merkitä ylös, mutta päiväyksen puuttuminen itsessään ei ole vielä testamentin muotovirhe. Jos taas testamentista puuttuu otsikko, ei sitäkään vielä lasketa muotovirheeksi.

Otsikkoa tärkeämpi onkin asiakirjasta ilmenevä testamenttaustarkoitus, joka tulee pystyä ilmiantamaan yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Testamentti on myös allekirjoitettava, eikä allekirjoitusta voi tehdä sähköisesti. Allekirjoituksen puuttuminen kokonaan onkin yksi testamentin muotovirhe ja sen puuttumisesta seuraa testamentin pätemättömyys, johon täytyy vedota määräajassa — testamentin moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

Hätätilatestamentin muotovaatimukset ovat tavallista testamenttia suurpiirteisemmät

Pakottavien syiden takia myös hätätilatestamentti on mahdollista laatia, mutta tällöin hätätilan pitää olla olemassa testamentin tekohetkellä. Ratkaisevaa hätätilatestamentin kohdalla on testamentin tekijän käsitys siitä, onko hän ollut hätätilassa. Hätätilassa laaditussa testamentissa ei lain mukaan tarvitse noudattaa tiukkoja muotovaatimuksia, mutta jälkeenpäin on pystyttävä osoittamaan selkeästi, että tekijä on itse käsittänyt olevansa hädässä.

Testamentti on aina hyvä suunnitella asiantuntijan avulla. Palvelemme sinua kaikissa testamentteihin liittyvissä kysymyksissä toimistollamme Porvoon keskustassa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9