Asianajaja palveluksessanne

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisesti. Suullinenkin työsopimus on pätevä, mutta mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi molempien osapuolten oikeusturvan kannalta on parempi, että työsuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeajasta, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voi purkaa työsuhteen. Työsuhdetta ei kuitenkaan edes koeajalla saa purkaa syrjivin tai epäasiallisin perustein.

 

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen vain painavasta syystä

Työsopimuslaissa on säädetty työsuhteen päättämisestä. Jos työntekijä haluaa irtisanoutua toistaiseksi voimassaolevasta työsuhteesta, hän ei tarvitse irtisanoutumiseensa erityisiä perusteita, mutta hän on velvollinen noudattamaan irtisanomisaikaa.

Työnantajalla tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Myös työnantajan tulee noudattaa irtisanomisaikaa. Työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää ennen kuin hänelle on annettu huomautus tai varoitus ja työntekijälle on annettu aikaa korjata menettelynsä.

 

Määräaikainen työsopimus voidaan toisinaan irtisanoa

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista joko määräajan loputtua tai sen työn valmistuttua, joka työsopimuksessa on sovittu tehtäväksi. Määräaikainen työsopimuskin voi olla irtisanottavissa, jos työsopimuksessa on sovittu irtisanomisajasta.

 

Mitä eroa on työsuhteen irtisanomisella ja purkamisella?

Työsopimuksen purkamisen syyt ovat vakavammat kuin irtisanomisessa. Purkamisessa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsopimus voidaan purkaa vain erityisen painavasta syystä. Kyseessä on oltava niin vakava velvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti, ettei toista osapuolta voi edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran.

Työnantajan on kuultava työntekijää ennen työsuhteen päättämistä. Työntekijälle on varattava aikaa esittää oma kantansa asiassa. Hänellä on myös oikeus avustajaan.

Kun tarvitset apua työsopimuksiin liittyvissä asioissa, ovat asiantuntijan neuvot ja tuki tarpeen. Autamme työsopimuksiin ja muihin työelämän lakiasioihin liittyvissä kysymyksissä! Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa.

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9